Kính gửi chủ tịch CĐCS các trường công lập và đơn vị trực thuộc

In bài này

Về việc nhắc nhở nộp báo cáo chi tiết số liệu tổ chức cơ sở quý III - 2013 và Đăng ký danh hiệu thi đua công đoàn (theo mẫu đã đăng trên mạng www.quan7.edu.vn) .

Hạn chót nộp báo cáo là 30/8/2013. CĐCS các trường chưa báo cáo xin nhanh chóng nộp báo cáo về CĐGD quận 7 chậm nhất là ngày 06/9/2013 (theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ). CĐCS các trường nộp trễ hơn thời gian này sẽ  xem như không đăng ký thi đua công đoàn.

Lưu ý: Chủ tích CD(CS vào mục công đoàn (trong trang web www.quan7.edu.vn) để xem hướng dẫn  tổ chức Hội nghi cán bộ công chức năm học 2013 - 2014  và các văn bản khác.

Copy right PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN 7 TPHCM
152, Huỳnh Tấn Phát P. TÂN THUẬN TÂY, Q. 7, TpHCM
Số điện thoại: (08) 38723243
Design by LE NGOC TUNG